Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

rok 2021 i dalej

Informacja

Wigilia 24 grudnia 2021r. dzień wolny od pracy

Informuję, że w dniu 24 grudnia 2021r. (Wigilia Bożego Narodzenia) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  oraz Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie będą nieczynne.

Dzień ten został wyznaczony dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie
w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym w miesiącu grudniu 2021r.,
ze względu na wypadające w bieżącym roku Święto Bożego Narodzenia (25 grudnia 2021r.) w innym dniu niż niedziela.

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020r.
poz. 1320 z późn. zm.)

 

                                                                          Jolanta Kowalczyk

                 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

 

OGŁOSZENIE
„OTWARTE DRZWI”

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza mieszkańców powiatu mrągowskiego do skorzystania w dniu 04.12.2021r. (sobota) w godz. 10.00 – 14.00 w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej ul Kopernika 2C,  z dyżuru  „Otwarte Drzwi”  w ramach Międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka” 2021 r.

W ramach współdziałania z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mrągowie i Komendą Powiatową Policji w Mrągowie, dyżur będą pełnić: pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzący program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, przewodniczący miejskiego zespołu interdyscyplinarnego  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prawnik oraz przedstawiciel Komendy Policji  w Mrągowie.

W ramach „Otwartych Drzwi” osoby doświadczające przemocy  uzyskają wsparcie, informacje w zakresie przysługujących im praw oraz informacji na temat instytucji niosących pomoc.

 

 

 

BIAŁA WSTĄŻKA  - KAMPANIA 2021
„16 Dni Bez Przemocy”
25 listopada 2021 roku – 10 grudnia 2021 roku

 

Pamiętajmy o tych, których warunki izolacji społecznej narażają na doświadczanie przemocy   w czerech ścianach bardziej niż kiedykolwiek. Przypominamy jak ważne jest reagowanie na przypadki przemocy, których jesteśmy świadkami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie jak co roku włącza się do Kampanii.

Tegoroczna Kampania z uwagi na obecną sytuację spowodowaną występowaniem koronawirusa  na terenie kraju, będzie prowadzona przede wszystkim za pośrednictwem Internetu.

Na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie www.pcpr.powiat.mragowo.pl , na stronie www.bip.pcpr.powiat.mragowo.pl   i na stronie facebookowej  pcpr Mrągowo oraz na stronie Starostwa Powiatowego  www.starostwo.powiat.mragowo.pl  będą zamieszczane  informacje dotyczące podejmowanych przez Powiatowe Centrum działań  w tegorocznej Kampanii Biała Wstążka oraz Kampanii „16 Dni Bez Przemocy”

W dniach trwania Kampanii tj. 25 listopada do 10 grudnia bieżącego roku, dostępny będzie telefon konsultacyjno – informacyjny 89 743 33 64, w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, tj.: poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

 

 

                                  KAMPANIA    BIAŁA   WSTĄŻKA 2021

 

CO TO JEST KAMPANIA  BIAŁA WSTĄŻKA ?

 

Kampania BIAŁA WSTĄŻKA to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona  w ponad 55 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy  w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ jak tłumaczył -  to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni.  Kampania została zapoczątkowana w 1991 r. w Kanadzie – właśnie wtedy  w przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 tys. mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji.     

 DLACZEGO BIAŁA WSTĄŻKA?              

Kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki  z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym,  że: „ my mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej, ekonomicznej  i seksualnej stosowanej wobec kobiet”.

 PO CO NOSIĆ BIAŁĄ WSTĄŻKĘ?

Biała wstążka symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy  wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. Przyjęcie i noszenie podczas kampanii przez mężczyzn BIAŁEJ WSTĄŻKI pokazuje, że mężczyźni wspierają kobiety i również są przeciwni stosowaniu wobec nich przemocy.  

 

10 RZECZY, KTÓRE MOGĄ ZROBIĆ MĘŻCZYŹNI, BY PRZECIWDZIAŁAĆ PRZEMOCY WOBEC KOBIET

wg JACKSONA KATZA

 

 1. Przemoc ze względu na płeć dotyczy mężczyzn w różnym wieku i o różnym statusie społeczno-ekonomicznym.  Traktuj innych mężczyzn jako tych, którzy mogą przeciwdziałać przemocy, nie tylko jako potencjalnych sprawców.
 2. Jeśli twój brat, przyjaciel, kolega z pracy stosuje przemoc wobec swojej partnerki lub innej kobiety – nie bądź obojętny.
 3. Miej odwagę przyglądać się swoim zachowaniom. Zwracaj uwagę na sytuacje, w których twoje słowa lub działania krzywdzą inne osoby. Zauważaj swoje seksistowskie lub przemocowe wypowiedzi. Pracuj nad tym, by je zmieniać.
 4. Jeśli podejrzewasz, że bliska ci kobieta była ofiarą przemocy, zapytaj, czy możesz jej pomóc.
 5. Jeśli kiedykolwiek wykazywałeś wobec kobiet zachowania przemocowe, poszukaj profesjonalnej pomocy.
 6. Bądź sojusznikiem kobiet, które swoimi działaniami przyczyniają się do zwalczania wszelkich form przemocy ze względu na płeć.
 7. Zwracaj uwagę na homofobiczne zachowania lub komentarze. Protestuj, gdy jesteś ich świadkiem.
 8. Bierz udział w zajęciach, oglądaj filmy, czytaj artykuły dotyczące nierówności kobiet i mężczyzn, męskości i przemocy ze względu na płeć.
 9. Protestuj przeciwko traktowaniu kobiet jako obiektów seksualnych, jak ma to miejsce w reklamach lub programach telewizyjnych.
 10. Jeśli masz taką możliwość, przekazuj młodym mężczyznom wiedzę jak „być męskim” bez używania przemocy. Sam bądź takim przykładem.

 

Polecane filmy i książki

Polecane książki

Dobre i złe sekrety, Elżbieta Zubrzycka, wyd. GWP

Dręczyciel w klasie, Elżbieta Zubrzycka, wyd. GWP

Dziewczynka, która przestała się uśmiechać, Tibo Gilles, Zau, wyd. GWP

Dziewczęta i chłopcy. Bez lęku, bez uprzedzeń, bez przemocy. Jak sobie radzić z trudnymi uczuciami, dyskryminacją, szykanowaniem i napastliwością e relacjach z równieśnikami  i  równieśniczkami. Scenariusze lekcji, Anna Wołosik, Ewa Majewska, wyd. Stowarzyszenie w Stronę Dziewcząt

Gwałt na randce, Susan Mufson, Rachel Kranz, wyd. Elma Books

Mężczyźni na rzecz Zmiany, Anna Lipowska – Teutsch (red.), Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kraków 2006

Ocalić Ofelię, Mary Pipher, wyd. Media Rodzina, Poznań

Podstawy feministycznej terapii rodzin, Lois Breverman (red.), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

Poniżanie »Nie!«, Dominique de Saint Mars, wyd. Muchomor

Poradniki prawne, raporty i niezbędniki Centrum Praw Kobiet (Jeśli chcesz się rozwieść; Jeśli jesteś ofiarą gwałtu; Jeśli jesteś ofiarą przemocy; Konkubinat i co dalej; Majątek wspólny i jego podział; Rodzice i dzieci; Przed sądem cywilnym i wiele innych.)

Prawa kobiet w kontekście praw człowieka, Charlotte Bunch, Samantha Frost w: Prawa kobiet w dokumentach ONZ, OSKa, Warszawa 1998

Prawo i Płeć, kwartalnik Centrum Praw Kobiet, Warszawa

Prezent dla Przyjaciółki. Poradnik o prawach kobiet, Ewa Stoecker, Agata Teutsch, Fundacja dla Polski, Warszawa 2010

Przeciwdziałanie przemocy i przemocy seksualnej wobec dziewcząt. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli, Beata Stępień, Alina Synakiewicz (red.), Fundacja Feminoteka 2008

Przemoc motywowana uprzedzeniami. Przestępstwa z nienawiści, red. Anna Lipowska – Teutsch. Ewa Ryłko, Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, Kraków 2007

Przemoc seksualna w relacjach rówieśniczych. Poradnik dla nauczycieli, Anna Wołosik, Stowarzyszenie “W stronę dziewcząt”

Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi, Judith Lewis Herman, GWP, 2003

Przemoc wobec kobiet w Polsce: aspekty prawnokryminologiczne, Beata Gruszczyńska, Wolters Kluwer Polska, 2007

Rola stereotypów w diagnozowaniu przemocy, Sharon D. Herzberger Niebieska Linia, Numer: 1/2003

Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli, Ewa Majewska, Ewa Rutkowska, współpr. Anna Wołosik, Małgorzata Jonczy – Adamska, DWPN, Gliwice 2007

Samoobrona dziewcząt. Naucz się bronić, Sunny Graff, wyd. MUZA, Warszawa 2003

Wychować, wyleczyć, wyzwolić, Anna Lipowska – Teutsch, PARPA, Warszawa 1998

Wychowanie a role płciowe, Dorota Pankowska, GWP 2005

Zły dotyk – »Nie!«, Delphine Sauliere, wyd. Muchomor

Znęcanie się w szkołach. Jak przeciwdziałać znęcaniu? Przewodnik dla nauczycieli, wyd. Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa 2008

Filmy fabularne

Chłopaki na bok (Boys on the side), reż. Hernert Ross, USA 1995
Opowieść o trzech kobietach wyruszających w podróż po USA, o różnicach między nimi, wielkiej przyjaźni i miłości. Grają: Whoopi Goldberg, Marie-Louise Parker, Drew Barrymore

Daleka Północ (North Country), reż. Niki Caro, (USA, 2005)
Wyst. Charlize Theron
Dramat oparty na prawdziwych wydarzeniach. Młoda matka na początku lat 70. ucieka od maltretującego ją męża do swojego rodzinnego miasteczka. Jako pierwsza z kobiet w historii rozpoczyna pracę w kopalni. Walczy z molestowaniem seksualnym.

Gdyby ściany mogły mówić I (If These Walls Could Talk),reż. Nancy Savoca, Cher, USA 1996
Trzy nowele rozgrywające się w latach 1952, 1974, 1996 traktujące o problemie aborcji.  W  filmie zostały pokazane historie trzech kobiet, kobiet żyjących w różnych czasach   w innych warunkach. Film z udziałem Demi Moore, Cher i Sissy Spacek.

Gdyby ściany mogły mówić II (If These Walls Could Talk 2), reż. Anne Heche i Jane Anderson, USA 2000
Na film składają się trzy nowele. Każda z nich opowiada o lesbijkach. Akcja pierwszej    z nowel rozgrywa się w 1961 roku. Dwie starsze lesbijki mieszkają w swoim wspólnym domu, darząc się ogromną miłością. Niespodziewanie jedna z nich umiera. Kolejna nowela umiejscowiona jest w 1972 roku, czyli w czasach buntów feministycznych oraz dzieci kwiatów. Grupa lesbijek, walcząca o swoje prawa i o tolerancję, sama ma problemy  z akceptacją „inności”. Ostatnia nowela rozgrywa się w roku 2000. Tutaj dwie kochające się lesbijki, starają się o dziecko. Występują: Vanessa Redgrave, Sharon Stone, Ellen Degeneres.

Fucking Amal, reż. Lukas Moodysson, Szwecja 1998
Europejski przebój, a zarazem debiut reżyserski Lukasa Moodyssona, twórcy Tylko razem. Rozgrywająca się w Amal – prowincjonalnym miasteczku, jakich pełno w każdym zakątku świata – opowieść o nastoletniej Agnes, która zakochuje się w swojej koleżance z klasy, Elin. Moodysson w bezpretensjonalny, niemalże paradokumentalny sposób ukazuje narodziny miłości.

Kolor Purpury, reż Steven Spilberg, USA 1985
Ekranizacja powieści Alice Walker, afroamerykańskiej pisarki feministycznej. Opowiada historię Celie, jej walkę przeciw seksizmowi i rasizmowi, których bezustannie doświadcza.

Lilia 4 Ever, reż. Lucas Moodysson, Szwecja 2002
Kolejny film szwedzkiego reżysera Lukasa Moodyssona. Lilia ma szesnaście lat. Po wyjeździe matki do USA, Lilia zostaje zupełnie sama. Jej jedynym przyjacielem jest młody Volodja. Oboje mieszkają w miasteczku w byłym Związku Radzieckim. Pewnego dnia Lilija spotyka Andrieja. Chłopak wyrusza do Szwecji i zaprasza ją, by wybrała się tam razem z nim. Dla niej jest to jedyna szansa wyrwania się z prowincji i rozpoczęcia zupełnie nowego życia. Zostaje jednak oszukana i sprzedana do pracy w prostytucji.

Monster, reż. Patty Jenkins, USA 2003
Oparta na autentycznych wydarzeniach historia życia Eileen Wournos (Charlieze Theron). Dziewczyna, która dorastała w patologicznym środowisku, w wieku 13 lat została prostytutką i zaszła w ciążę. Później zarabiała na życie stojąc przy autostradach i obsługując klientów ciężarówek. Film opowiada o 9 miesiącach jej życia na przełomie 1989/90 roku i skupia się na jej lesbijskim związku z młodą dziewczyną – Selby (Christina Ricci). Eileen została skazana na śmierć za zamordowanie 6 klientów, którzy próbowali ją zgwałcić.

Nie czas na łzy, (Boys don’t cry), reż Kimberly Peirce, USA 1999
Film oparty na autentycznej historii, która miała miejsce w 1993 roku w Nebrasce. Brandon Teena został zamordowany z powodu swojego transseksualizmu.

Nie tylko pomarańcze (Oranges Are Not The Only Fruit) – reż. Beeban Kidron, scenariusz Jeanette Winterson, Wielka Brytania, 1990
Historia dziewczyny, która wychowała się w surowym środowisku ewangelicznym i której lesbianizm gorszy jej przybraną matkę oraz innych członków kościoła. Film BBC oparty na wpół biograficznej, pierwszej powieści Jeanette Winterson.

Niezłomne (Iron Jawed Angels), reż. Katja von Garnier, USA 2004
Historia oparta na faktach, której akcja dzieje się na przełomie XIX i XX wieku. “Iron Jawed Angels” to opowieść o Alice Paul, znanej bojowniczce o prawa kobiet. W 1913 roku wraz z Lucy Burns powołuje komitet ds. obrony praw kobiet. Organizacja przewodzi strajkom głodowym, demonstracjom przed Białym Domem i innym akcjom, które mają zwrócić uwagę opinii publicznej i spowodować m.in. uzyskanie przez kobiety prawa głosu w wyborach. Po uchwaleniu w 1920 roku przez amerykański kongres 19 poprawki do Konstytucji przyznającej kobietom prawo głosu Paul nie przestała działać. Wielokrotnie za swoje “akcje protestacyjne” była osadzana w aresztach. Stała się symbolem feminizmu i legendą jeszcze za życia. Zmarła w 1977 roku.

Oskarżeni (The Accussed), reż Jonathan Kaplan, USA 1988
Sarah po kłótni z chłopakiem idzie do baru, gdzie zostaje zaczepiona przez kilku mężczyzn,   a następnie brutalnie zgwałcona na oczach wielu świadków. Wraz ambitną adwokat Kathryn Murphy próbują zapobiec uniewinnieniu sprawców

Sekret Margarethe Cammermayer (Serving in Silence), reż Jeff Bleckner, USA, 1995
Margarethe jest specjalistką z wojskowej sekcji medycznej. Po dwudziestu paru latach   w może się starać o stopień generalski. Podczas służbowej rozmowy związanej z awansem przyznaje się jednak do bycia lesbijką, a konserwatywna armia nie toleruje “odmieńców”, zwłaszcza jeżeli sami się ujawniają. Margarethe musi, bo tego wymagają przepisy, zostać zwolniona z armii. Zaskarża tą decyzję, stając w obronie siebie, miłości i własnych przekonań.

Siostry Magdalenki (Magdalene sisters), reż. Peter Mullan, Wlk. Brytania 2002
Film “Siostry Magdalenki” Petera Mullana został nakręcony w oparciu o szokującą historię tysięcy odrzuconych przez swoje rodziny i zdanych na łaskę Kościoła katolickiego kobiet. Okrzyknięte “kobietami upadłymi” były zamykane w odosobnieniu. Częstokroć ich jedyną zbrodnią była bieda i sieroctwo. Wiele z nich padło ofiarami gwałtu, wiele było samotnymi matkami lub zostało uznanych przez otoczenie za “zagrożenie moralne”. Przytułki Magdalenek powstały w dziewiętnastowiecznej Irlandii oraz Szkocji jako miejsce przeznaczone dla prostytutek i kobiet upadłych.

Thelma i Louise, reż. Ridley Scott, USA 1991
Dwie przyjaciółki wybierają się na weekend w góry. Thelma (Geena Davis) jest umęczoną przez męża kurą domową. Louise (Susan Sarandon) jest kelnerką ciężko doświadczoną przez los. Podczas jednego z postojów w przydrożnej restauracji Thelmę próbuje zgwałcić miejscowy podrywacz, Louise zabija go broniąc przyjaciółki. Kobiety zmuszone są uciekać do Meksyku mając do dyspozycji siebie, swój spryt i odwagę.

Filmy dokumentalne i edukacyjne

WATCHDOCS. Prawa Człowieka w filmie
Źródłem filmów dokumentalnych m.in. poświęconych sytuacji kobiet, przemocy wobec kobiet, łamaniu praw kobiet jest archiwum festiwalu filmowego WATCHDOCS. Prawa Człowieka w filmie organizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka (poza edycja warszawska organizowane są edycje lokalne). Informacje o filmach, których projekcje odbyły się w ramach 15 już edycji festiwalu znaleźć można na stronie festiwalu.
Istnieje możliwość wypożyczenia niektórych filmów na bezpłatne projekcje, choć jest to każdorazowo uzależnione od decyzji właścicieli/ek praw do filmów, producentów (Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest tymi warunkami ograniczona). W sprawie szczegółów należy skontaktować się z osobami koordynującymi festiwal z ramienia HFPC.

Polecamy stronę festiwalu  filmowemu WATCHDOCS. Prawa Człowieka w filmie.

Zapraszamy też na stronę krakowskiego festiwalu.

Fundacja Autonomia, wraz ze Stowarzyszeniem Kobiet KONSOLA, wydała z kolei filmy edukacyjne wraz z podręcznikami do prowadzenia zajęć (istnieje możliwość wypożyczenia filmów – szczegółowe informacje znajdują się tutaj).

Niebieskoocy (reż. Bertram Ver Haag, czas trwania 54 min., napisy polskie) to zapis warsztatu antyrasistowskiego prowadzonego przez jedną z najbardziej znanych trenerek antydyskryminacyjnych Jane Elliott.

Maska Twardziela. Przemoc, media i kryzys męskości (produkcja Media Education Foundation, czas trwania 84 min., napisy polskie) przedstawia związki między popkulturową symboliką a pojęciem męskiej tożsamości w USA u schyłku XX wieku. Narratorem filmu jest Jackson Katz, była gwiazda futbolu amerykańskiego, edukator antydyskryminacyjny i jeden  z pierwszych mężczyzn, który uzyskał specjalizację ze studiów kobiecych

Delikatnie nas zabijają III. Obrazy kobiet w reklamie (produkcja Media Education Foundation, czas trwania 34 min., napisy polskie), pokazuje jak wizerunek płci w reklamie oddziałuje na codzienne życie kobiet. Autorka każe widzom spojrzeć na znane obrazy w inny, bardziej poruszający i zachęcający do działania sposób.

Więcej informacji o projekcie, filmach, podręczniki w wersji PDF i wiele innych materiałów na www.bezuprzedzen.org

W POSZUKIWANIU WARTOŚCIOWYCH MATERIAŁÓW ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ NA STRONY INTERNETOWE:

Fundacji Autonomia

Fundacji Feminoteka

Bez uprzedzeń – portal poświęcony edukacji antydyskryminacyjnej

Centrum Praw Kobiet

Dolnośląska strona poświęcona Kampanii 16 dni

Fundacja Dzieci Niczyje

Ponton – grupa edukatorów seksualnych

Stowarzyszenie „W stronę dziewcząt”

Towarzystwo Interwencji Kryzysowej

WenDo – samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt

Inne:

Materiał CWLG o przemocy ze względu na płeć w miejscu pracy.

Agenda rozwoju po 2015 roku, CWGL.

 

WAŻNE TELEFONY

W powiecie  mrągowskim, w każdej Gminie działa Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie.

W jego skład wchodzą przedstawiciele służb i instytucji, które są powołane do przeciwdziałania przemocy. Członkowie tych Zespołów realizują procedurę „Niebieskie Karty”. Do nich również można zgłosić podejrzenie przemocy w rodzinie. Zaplecze techniczne i obsługę administracyjną Zespołów  zapewniają ośrodki pomocy społecznej, stąd najłatwiej skontaktować się z Zespołem Interdyscyplinarnym   poprzez OPS.

Adresy Ośrodków Pomocy Społecznej   na terenie Powiatu Mrągowskiego :

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie,  ul. Wyspiańskiego  1,  tel. 89  741 34 42

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie,  ul. Wojska Polskiego 5A/12,  tel. 89 741 33 07

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   w Mikołajkach,   ul. Kolejowa 7,  tel. 87 421 90 65

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach,   ul. Olsztyńska 16,   tel. 89 742 85 39

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach,  ul. Zwycięstwa 35/2,    tel. 89 742 38 90

POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY ŚWIADCZĄ RÓWNIEŻ PUNKTY INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE:

- Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A, tel. 89 741 90 46

- Mrągowo, ul. Wojska Polskiego 5A/12 (GOPS Mrągowo),  tel. 89 741 33 07

- Piecki, ul. Zwycięstwa 35 (GOPS Piecki), tel. 89 742 22 78

- Mikołajki, ul. Kolejowa 7 (MGOPS Mikołajki), tel. 87 421 90 64

 Policja 112

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  - infolinia czynna całą dobę 800 12 00 02

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  - czynny całą dobę 116 111

 

Ogłoszenie

 

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawą propozycją aktywności ruchowej dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Poszukujemy chętnych do sekcji showdown Olsztyńskiego Klubu Sportowego Warmia i Mazury

Masz w sobie ducha zdrowej, sportowej rywalizacji?

Jesteś osobą z niepełnosprawnością narządu wzroku? Chcesz poznać fajnych ludzi i miło spędzić czas?

W takim razie showdown jest idealnie dla Ciebie

 

Nie wiesz co to showdown?

To dyscyplina sportu stworzona z myślą o  osobach niewidomych i słabo widzących.

Gra toczy się na stole i polega na umieszczeniu piłeczki wypełnionej materiałem wydającym dźwięki w bramce przeciwnika.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o

kontakt pod numerem telefonu  502 324 143.

 

Serdecznie zapraszamy

 
OGŁOSZENIE

 

Informujemy, że Ewangelicki Dom Opieki „ARKA” w Mikołajkach dysponuje wolnymi miejscami.

Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom znajduje się w zacisznym miejscu, na rozległym, ogrodzonym, bezpiecznym dla mieszkańców terenie, bezpośrednio przy Jeziorze Mikołajskim. Do dyspozycji mieszkańców Domu są pokoje z łazienkami, sala terapii zajęciowej, sala rehabilitacji, gabinet fizykoterapii, świetlica, biblioteka i kaplica. Mieszkańcy Domu mają zapewnione wyżywienie przygotowywane we własnej kuchni. Mieszkańcy mogą korzystać z bezpiecznego terenu wokół Domu, z pomostu przy jeziorze  i dużej zadaszonej altany blisko brzegu jeziora.

Oprócz opieki medycznej mieszkańcy Domu mają zapewnioną opiekę psychologa i lekarza psychiatry.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 roku wynosi 3.690 zł.

Bliższe informacje pod numerami telefonów:

Dyrektor Domu: 501 764 040

Pracownik socjalny: 500 047 992

Tel. stacjonarny: 87 421 68 11

e-mail: edo.arka@op.pl

 

 kontakt w sprawie umieszczenia w dps w Mikołajkach: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie – 89 743 33 63, 89 743 33 64.

e-mail: pcpr.kulikowska@powiat.mragowo.pl

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie prowadzi nabór osób chętnych do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla  osób stosujących  przemoc w rodzinie   w terminie od 27 września do 22 grudnia 2021 roku.

  Jeżeli jesteś pełnoletnią osobą (kobietą lub mężczyzną), jeśli nie radzisz sobie  z kontrolowaniem  i opanowaniem własnych negatywnych emocji  oraz  stosujesz agresję wobec swoich bliskich, dołącz  do grupy uczestników.

Nie ponosisz żadnych kosztów, udział w programie jest bezpłatny, zajęcia  prowadzone są  w formie spotkań indywidualnych  i warsztatów grupowych przez specjalistę z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami przemocy   w rodzinie.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego  będzie odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego (używanie środków dezynfekcyjnych, maseczek i rękawic, zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami programu).

Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny  Bożena Kulikowska-osobiście  w  PCPR ul. Warszawska 53 lub telefonicznie (89) 743 33 63, (89) 743 33 64.

 

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż

 31 sierpnia 2021 roku zostanie zakończone przyjmowanie wniosków o dofinansowanie  w ramach programu „Aktywny Samorząd” dotyczących następujących form wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej – obejmuje pomoc w zakup i montażu oprzyrządowania do posiadanego  samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy. Tego typu wsparcie mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu ruchu jak również osoby głuche.

Obszar Blikwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym – obejmuje pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania a także pomoc w sfinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego i oprogramo - wania.

Obszar Clikwidacja barier w poruszaniu się – obejmuje dofinasowanie do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego czy skutera. Oprócz tego dla osób po amputacjach kończyn możliwe jest dofinansowanie zakupu nowoczesnych, wysokospecjalistycznych  protez kończyn i utrzymanie sprawności technicznej posiadanych protez kończyn.

Obszar Ddotyczy utrzymania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie do opłat za pobyt dziecka lub podopiecznego osoby niepełnosprawnej w żłobku, przedszkolu lub pod inną tego typu opieką.  Wsparcie to kierowane jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym  lub opiekunem prawnym dziecka.

Wnioski można składać bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,  ul. Warszawska 53,  jak też przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Dostęp do SOW jest nieodpłatny

Więcej informacji o programie na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl

Telefon do kontaktu w sprawie programu w powiecie mrągowskim – 89 743 33 63, 89 743 33 64 -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Mrągowie, ul. Warszawska 53

 

 

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż w terminie  od 01 września do  10 października 2021 roku  

można składać wnioski na dofinansowanie kosztów nauki w semestrze zimowym roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

Pomoc mogą otrzymać osoby  ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się w:

- szkole policealnej,

- kolegium,

- szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie, w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznie, w tym również za pośrednictwem internetu),

 a także osoby, które otworzyły przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Wnioski można składać bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie,  ul. Warszawska 53,  jak też przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Dostęp do SOW jest nieodpłatny

Więcej informacji o programie na stronie internetowej PFRON – www.pfron.org.pl

Telefon do kontaktu w sprawie programu w powiecie mrągowskim – 89 743 33 63, 89 743 33 64 -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Mrągowie, ul. Warszawska 53

 

 
Trwa nabór do projektu rehabilitacji kompleksowej

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza osoby niepełnosprawne  do wzięcia udziału w projekcie kompleksowej rehabilitacji. Projekt skierowany jest do tych, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby wejść z sukcesem na rynek pracy.

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy zgłosić się telefonicznie pod numer   22 50 55 600 lub mailowo ork@pfron.org.pl, gdzie konsultanci PFRON udzielą wszelkich informacji i wytłumaczą, krok po kroku, jak wygląda proces rekrutacji.

Głównym celem programu jest uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestników lub uruchomienie przez nich działalności gospodarczej, dlatego główną rolę odgrywa tu moduł zawodowy. Proponowane w ramach tego modułu szkolenia zawodowe, kończą się egzaminem i przyznaniem certyfikatu.

 Na kompleksową rehabilitację składają się trzy elementy, które wzajemnie się uzupełniają:

 • moduł zawodowy, czyli spotkania i warsztaty z doradcą oraz szkolenia zawodowe,
 • moduł medyczny, czyli zabiegi fizjoterapeutyczne,
 • moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.

O tym, ile zajęć z każdego modułu będzie miał Uczestnik decyduje na pierwszym spotkaniu w Ośrodku zespół specjalistów. Na początek opracowują oni indywidualny plan rehabilitacji na pierwsze dwa tygodnie, które są okresem próbnym, a następnie na resztę pobytu Uczestnika.

Obecnie funkcjonują 4 takie Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej:

 • w Węgrowcu,
 • w Nałęczowie,
 • w Grębiszewie,
 • w Ustroniu.

Jeśli mieszkasz na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego przygotowany jest Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej mieszczący się w Centrum Rehabilitacji - Obok lasu w Grębiszewie, niedaleko Mińska Mazowieckiego. Jego urokliwe położenie z dala od dużych miast pozwala na odpoczynek na łonie natury oraz regenerację sił.

Więcej informacji o Rehabilitacji Kompleksowej znajduje się na http://rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl/

 
Informacja
o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży lub likwidacji

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie na podstawie uchwały nr 70/599/2004 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 08.10.2004 r. w sprawie zasad i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, powierzonego jednostkom budżetowym i zakładowi budżetowemu, będących powiatowymi jednostkami organizacyjnymi informuje o zużytych składnikach majątku ruchomego, które utraciły wartość majątkową i zostały przeznaczone do sprzedaży, a w przypadku ich niezagospodarowania przez sprzedaż – do likwidacji.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-07 07:05przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00przez: Jarosław Grabowski
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:1933

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.