Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

          Powiat Mrągowski w dniu 15 sierpnia 2022r. zawarł z Powiatem Kętrzyńskim Porozumienie, w sprawie udzielania schronienia oraz specjalistycznej pomocy osobom i rodzinom pochodzącym z terenu Powiatu Mrągowskiego, znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, w prowadzonym przez Powiat Kętrzyński Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Ośrodek udziela doraźnej, natychmiastowej pomocy osobom i rodzinom będącym w nagłych trudnych emocjonalnie sytuacjach, wywołanych kryzysami rodzinnymi, problemami psychospołecznymi takimi jak: katastrofa, nagła śmierć, żałoba, gwałt, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, klęski żywiołowe itp., które nie wymagają usług w zakresie całodobowej opieki i pielęgnacji.

Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać:

  • osoby skierowane lub zgłoszone przez pracowników socjalnych lub przez inne instytucje,
  • osoby zgłaszające się bez skierowania.

Skierowania do Ośrodka udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie na wniosek osoby znajdującej się w sytuacji kryzysowej oraz gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej lub innych instytucji.

Przyjęcie do Ośrodka:

  • w godz. 7.00 – 15.00 (zgłoszenie do wyznaczonego pracownika Powiatowego Centrum) 89 751 09 00,
  • po godz. 15.00 (dyżurujący pracownik Powiatowego Centrum) 504 251 931 lub      515 336 008

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przy ulicy Pocztowej nr 9, 11-400 Kętrzyn.

Regulamin Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kętrzynie:

http://pcprketrzyn.pl/wp-content/uploads/2020/07/Regulamin-OIK.pdf

 Osoba do kontaktu w PCPR w Mrągowie – Bożena Kulikowska – 89 743 33 63, 89 743 33 64.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-09-22 14:46przez:
Opublikowano:2022-09-22 14:50przez: Jarosław Grabowski
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:1381

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.