Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Zadania / usługi

Zadania/usługi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Zakres zadań

Numer telefonu

Numer pokoju

Sekretariat:

 • sprawy kancelaryjne,
 • sprawy organizacyjne,
 • administrowanie budynkiem
 • składnica akt (archiwum)
 • projekty ze środków zewnętrznych

 

89 743 33 60

 

sekretariat

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • program „Aktywny Samorząd”
 • program Samodzielność-Aktywność-Mobilność
 • dofinansowania PFRON:

- uczestnictwo w turnusach
rehabilitacyjnych,

- zaopatrzenie w sprzęt
rehabilitacyjny,

- zaopatrzenie w przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze

89 743 33 62

2

 

 • dofinansowania PFRON:

 - likwidacji barier architektonicznych,

- likwidacji barier technicznych,

- likwidacji barier
w komunikowaniu się,

- organizacji sportu, rekreacji, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych

 • Program wyrównywanie różnic
    między regionami III,

 

89 743 33 64

2

 • domy pomocy społecznej,
 • przemoc w rodzinie (w tym Niebieska Karta)
 • program korekcyjno-edukacyjny dla
  sprawców przemocy,
 • program psychologiczno-
  terapeutyczny dla sprawców przemocy
 • pomoc cudzoziemcom

89 743 33 63

3

 • obsługa finansowa PCPR
 • kadry, bhp

89 743 33 65

4

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • usamodzielnianie wychowanków  pieczy zastępczej,
 • rodziny zastępcze,
 • poradnictwo dla rodzin zastępczych i wychowanków pieczy zastępczej,
 • kandydaci na rodziny zastępcze,
 • świadczenia dla rodzin zastępczych i wychowanków pieczy zastępczej.

89 743 33 66

5

 • wydawanie orzeczeń o stopniu
  niepełnosprawności
 • wydawanie orzeczeń
  o niepełnosprawności
 • wydawanie kart parkingowych,
 • wydawanie legitymacji osób
  niepełnosprawnych

89 743 33 67

7

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-04 09:21przez:
Opublikowano:0000-00-00 11:28przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:1722

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.