Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie - Instytucje pomocy społecznej

Instytucje pomocy społecznej

Instytucje pomocy społecznej

Do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej należą:

 • regionalne ośrodki polityki społecznej
 • powiatowe centra pomocy rodzinie
 • ośrodki pomocy społecznej
 • domy pomocy społecznej
 • placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego
 • ośrodki wsparcia
 • ośrodki interwencji kryzysowej

Ośrodek pomocy społecznej

Ośrodki pomocy społecznej są to jednostki organizacyjne wykonujące zadania z zakresu pomocy społecznej w gminie.

Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                               

Powiatowe centra pomocy rodzinie są to jednostki organizacyjne wykonujące zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej. Zadania pcpr w miastach na prawach powiatu realizują miejskie ośrodki pomocy społecznej lub miejskie ośrodki pomocy rodzinie.

Regionalne ośrodki polityki społecznej

Na szczeblu województwa istnieją dwie odrębne struktury organizacyjne – administracji rządowej i samorządowej.

Zadania rządowe na szczeblu województwa wykonuje wojewoda. Zadania wojewody w zakresie pomocy społecznej realizowane są przez wydziały polityki społecznej urzędów wojewódzkich..

Natomiast zadania samorządowe wykonuje marszałek województwa przy pomocy regionalnego ośrodka polityki społecznej - jednostki organizacyjnej powołanej do realizacji zadań pomocy społecznej w województwach samorządowych.

Domy pomocy społecznej

Dom pomocy społecznej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, która świadczy, na poziomie obowiązującego standardu, usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Domy, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 1. Osób w podeszłym wieku
 2. Osób przewlekle somatycznie chorych
 3. Osób przewlekle psychicznie chorych
 4. Dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 5. Dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 6. Osób niepełnosprawnych fizycznie
 7. Osób uzależnionych od alkoholu

Placówki specjalistycznego poradnictwa

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa prowadzi wojewoda.

Ośrodki wsparcia

Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. Mogą w nich być prowadzone miejsca całodobowe okresowego pobytu. Ośrodkiem wsparcia może być ośrodek dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dzienny dom pomocy, dom dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego, prawnego oraz schronienia.

Ośrodki interwencji kryzysowej

Rolą ośrodków interwencji kryzysowej jest świadczenie osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu, w tym  dla matek z małoletnimi dziećmi oraz kobiet w ciąży dotkniętych  przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, specjalistycznej pomocy psychologicznej,  poradnictwa socjalnego, prawnego oraz schronienia.  

Instytucje pomocy społecznej w Powiecie Mrągowskim

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Ul. Warszawska 53

11-700 Mrągowo

Tel.: 89 743 33 60

E-mail: pcpr@powiat.mragowo.pl

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie

Ul. Wyspiańskiego 1

11-700 Mrągowo

Tel.: 89 741 34 42

E-mail: sekretariat@mopsmragowo.pl

 1. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach

Ul. Kolejowa 7

11-730 Mikołajki

Tel.: 87 421 90 65

E-mail: mgops@mikolajki.pl

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie

Ul. Wojska Polskiego 5A

11-700 Mrągowo

Tel.: 89 741 33 07

E-mail: gops.mragowo.pl

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Ul. Zwycięstwa 35/2

11-731 Sorkwity

Tel.: 89 741 38 90

E-mail: gops@piecki.com.pl

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

Ul. Olsztyńska 16A

11-731 Sorkwity

Tel.: 89 742 85 40

E-mail: gops3@sorkwitygops.pl

 1. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych w Mrągowie

Ul. Młodkowskiego 19

11-700 Mrągowo

Tel.: 89 741 26 06

E-mail: dps14@wp.pl

 1. Ewangelicki Dom Opieki „Arka” w Mikołajkach

Plac Kościelny 5A

11-730 Mikołajki

Tel.: 87 421 68 11

E-mail: edo.arka@op.pl

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie

Ul. Królewiecka 34

11-700 Mrągowo

Tel.: 89 741 22 12

E-mail: sds.mragowo@wp.pl

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Mikołajkach

Pl. Kościelny 5A

11-730 Mikołajki

Tel.: 87 421 50 49

E-mail: sdsmikolajki@op.pl

 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach

Ul. Zwycięstwa 20/4

11-710 Piecki

Tel.: 89 741 09 99

E-mail: sds.piecki@wp.pl

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-10-18 09:28przez:
Opublikowano:2021-10-18 09:35przez: Jarosław Grabowski
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:1919

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo