Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie - Ekonomia społeczna

Ekonomia społeczna

Czym jest ekonomia społeczna i solidarna?

 

Ekonomia społeczna i solidarna to sfera, w której ekonomiczna działalność służy realizacji celów społecznych. Chodzi przede wszystkim o zatrudnianie i reintegrację osób, które znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej i są zagrożone wykluczeniem społecznym. To szczególnie niepełnosprawni, bezrobotni oraz seniorzy. Lepiej dopasowane do ich potrzeb miejsca pracy to jednak nie wszystko. Wśród celów społecznych jest także wspieranie podmiotowości i samodzielności tych osób, odbudowa ich zdolności do pełniejszego uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym. To także działania na rzecz rozwoju lokalnego.
Cele ekonomii społecznej i solidarnej realizowane są przez podmioty ekonomii społecznej. Należą do nich:

 • przedsiębiorstwa społeczne (np. spółdzielnie socjalne), które zatrudniają co najmniej połowę osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – niepełnosprawnych, bezrobotnych, 30 proc. osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • jednostki reintegracyjne, czyli takie, których głównym celem jest ponowna integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (m.in. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej czy Centra Integracji Społecznej);
 • podmioty działające w sferze pożytku publicznego takie jak stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego – spółki non-profit i spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie np. inwalidów
  i niewidomych.

Wszystkie bieżące informacje dotyczące ekonomii społecznej i solidarnej dostępne są na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej: www.ekonomiaspoleczna.gov.pl

Dokumenty programowe i strategiczne

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej  jest programem rządowym, który wyznacza kluczowe kierunki polityki publicznej na rzecz ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

Treść programu do pobrania pod adresem:

 https://www.gov.pl/attachment/48d9b5e8-bddf-43e0-9b03-59e2ab852014

 

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim na lata 2018-2025

Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w powiecie mrągowskim opiera się na założeniach wielu sektorów polityki na poziomie państwowym, wojewódzkim, samorządowym i lokalnym, mających na celu skuteczne przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia zawodowego i społecznego.

Treść programu do pobrania pod adresem:

https://www.powiat.mragowo.pl/index.php?c=getfile&id=714

Zespół ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim

Zespół został powołany Uchwałą 199/1343/2014 Zarządu Powiatu Mrągowskiego z dnia 06.03.2014r. Jest on organem konsultacyjno-opiniodawczym Zarządu Powiatu Mrągowskiego. Do głównych zadań Zespołu należy:

 • ocena stanu rozwoju ekonomii społecznej w powiecie,
 • promowanie ekonomii społecznej,
 • inicjowanie i wspieranie współpracy, w tym partnerstw publiczno-prywatnych, pomiędzy instytucjami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami ekonomii społecznej,
 • inicjowanie działań wspierających funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej,
 • współudział w tworzeniu dokumentów (programów, projektów) dotyczących ekonomii społecznej,
 • zapewnienie spójności działań w zakresie rozwoju systemu wsparcia ekonomii społecznej w powiecie.

Skład Zespołu:

 1. Monika Oleszkiewicz-Adamska - przedstawicielka Burmistrza Mrągowa,
 2. Dorota Banaszewska - przedstawicielka Wójta Gminy Sorkwity,
 3. Paweł Gowkielewicz - przedstawiciel Burmistrza Mikołajki,
 4. Elżbieta Mierczak - przedstawicielka Wójta Gminy Mrągowo,
 5. Ewa Kiryluk - przedstawicielka Spółdzielni Handlowej w Pieckach oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w Olsztynie,
 6. Teresa Nowacka - przedstawicielka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Pieckach,
 7. Agnieszka Kurczewska - Wójt Gminy Piecki,
 8. Jolanta Kowalczyk - przedstawicielka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Mrągowie,
 9. Zofia Wojciechowska - przedstawicielka Stowarzyszenia Zielone Dzieci w Mrągowie,
 10. Anita Zyśk - przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Mrągowie

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-10-18 09:28przez:
Opublikowano:2021-10-18 09:37przez: Jarosław Grabowski
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:1684

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo